Hledat:
Kategorie obchodu
Splátkový prodej

Prodej na splákty


Čerpadla - Tipy a informace

Údaje o výkonu
U veškerých údajů o výkonu se jedná o maximální výkon, tj. když např. ponorné nebo zahradní čerpadlo či domácí vodárna dosáhnou maximálního dodávaného množství při minimální dopravní výšce.
 Dopravní výška / dodávané množství
Dopravní výška se vypočte od výstupu čerpadla. Maximální dodávané množství se snižuje např. u proudových čerpadel nebo domácích vodáren s přibývající dopravní výškou.
 Sací výška
Sací výška se počítá od vodní hladiny po vstup do čerpadla. Předpokladem absolutní funkčnosti proudového čerpadla nebo domácí vodárny je těsnost sací soupravy a patního ventilu. V případě netěsnosti dochází k vyprazdňování sací soupravy a ohrožení čerpadla chodem na sucho.
Maximální dodávané množství
 
Dodávané množství se snižuje s rostoucí dopravní výškou.
 Tepelná ochrana
Uvnitř elektromotoru je namontováno čidlo, které při překročení určité teploty automaticky vypne čerpadlo a případně jej po ochlazení opět zapne. Tím se mnohokrát zvyšuje životnost čerpadla a brání to propálení elektromotoru. Všechna čerpadla Güde jsou tímto bezpečnostním zařízením vybavena.
 Napájecí kabel pro ponorná čerpadla
Všechna ponorná čerpadla Güde jsou v závislosti na typu vybavena 10 m kabelem H05 nebo H07RNF. Podle platného předpisu je dovoleno instalovat ponorná čerpadla s délkou napájecího kabelu menší než 10 m pouze uvnitř budov jako čerpadla na odvodnění sklepů. Použití těchto čerpadel venku je z bezpečnostních důvodů zakázáno. Proto je třeba při koupi čerpadla dbát na délku jeho kabelu. Ponorná čerpadla Güde mají kabel zásadně o délce 10 m.
 Údržba a uložení
Čerpadla Güde jsou bez-údržbová. Při jejich uložení na zimu je třeba dbát na to, aby v tělese čerpadla nebyla voda, neboť jinak by došlo účinkem mrazu ke zničení tělesa čerpadla.
 Filtr a síto na nečistoty
Při čerpání vody s obsahem písku se doporučuje namontovat na sací přípojku filtr na nečistoty (k dostání jako příslušenství). Vniknutí písku do těsnění třecího kroužku (spojovací hřídel motoru – čerpadlo) by způsobilo zničení čerpadla! I v záruční době by se jednalo o vlastní zavinění a nevztahovala by se na to záruka.
 Co je nutné dodržovat (u proudových čerpadel a domácích vodáren)
  • Sací zařízení musí být stoprocentně těsné (použijte patní ventil)
  • Při prvním uvedení čerpadla do chodu je nutno těleso čerpadla a sací hadici zcela naplnit vodou
Hloubkové sání – jak to funguje?
Sací hloubka pro injektor až 30 m.
Pro hloubková čerpadla platila dosud fyzikálně podmíněná hranice -sací výška cca 7,5 m.
Díky moderní metodě recirkulace vody pomocí injektoru se dosahuje sací hloubky až 30 m.
K dosažení tohoto výkonu je během fáze sání vedena část nasáté vody zpět do
injektoru, tak se vytvoří potřebný tlak, aby bylo možné vodu z takovýchto hloubek nasávat (světlý průměr vrtaného otvoru min. 120 mm).

1. Patní ventil s filtrem
2. Sací hrdlo injektoru
3. Injektor
4. Výstupní hrdlo injektoru
5. Tryska injektoru
6. Venturiho trubice v injektoru
7. Sací potrubí
8. Sací hrdlo čerpadla
9. Plnicí šroub
10. Kulový kohout
11. Tlakové potrubí
12. Výstupní hrdlo čerpadla
13. Recirkulační hrdlo čerpadla
14. Recirkulační potrubí
15. Recirkulační hrdlo injektoru
Návod pro montáž a obsluhu injektoru
- Sací potrubí musí vykazovat stejný či větší průměr než sací hrdlo daného čerpadla (bod 8. a 9.).
- Sací potrubí a injektor zapojte podle obrázku 1.
  Použijte bezpodmínečně nožní ventil s filtrem (1.).
- Zkontrolujte, zda jsou sací potrubí čistá, aby se zabránilo ucpání injektoru.
- Vyšroubujte šroub plnicího otvoru (9.), korpus čerpadla naplňte čistou vodou
  a opět dobře zašroubujte.
- Na výstupní hrdlo namontujte kulový kohout (10.).
- Zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s napětím motoru čerpadla (tyto údaje jsou
  uvedeny na typovém štítku motoru).
- Kulový kohout zavřete a čerpadlo uveďte do chodu. Kulový kohout postupně otvírejte tak, až
  je dosaženo max. dopravního výkonu, a kulový kohout poté ponechte v této poloze.
 Toto nastavení lze provést jen manuálně.
 
Důležité: Bude-li čerpadlo delší dobu mimo provoz, vypusťte bezpodmínečně potrubí a těleso čerpadla.
Zimní období – nebezpečí mrazu
Zařízení je třeba chránit proti mrazu. Pokud by se teplota na místě instalace blížila bodu mrazu, je nutno vyprázdnit potrubí a čerpadlo, aby nedošlo k jeho roztržení. Před vyprazdňováním čerpadla vytáhněte síťovou zástrčku!
Produkty v akci
Trojfázový prodlužovací kabel 400 V - 10 m, GÜDE
Trojfázový prodlužovací kabel 400 V - 10 m, GÜDE
Cena: 1 120,00 Kč
Běžná cena: 1 790,00 Kč
Papírový filtrační sáček, 10 Ks, GÜDE
Papírový filtrační sáček, 10 Ks, GÜDE
Cena: 288,00 Kč
Běžná cena: 340,00 Kč
Přímočará pila GSS 71 Laser, GÜDE
Přímočará pila GSS 71 Laser, GÜDE
Cena: 1 744,00 Kč
Běžná cena: 2 890,00 Kč

loading