Hledat:
Kategorie obchodu
Splátkový prodej

Prodej na splákty


Obrábění dřeva - Informace ke štípačkám

Dobrá údržba a péče značně zvyšuje životnost štípačky.
Proto dodržujte následující body:
    1. Hydraulický olej vyměňujte po cca 500 hodinách provozu (např. HLP 46).
    2. Před každým použitím namažte štípací sloup.
    3. Při výměně konstrukčních součástí používejte pouze originální díly Güde.
    4. Pravidelně kontrolujte těsnost hydraulických hadic a hadicových spojení.
 

V souladu s příslušnými ustanoveními jsou všechny štípačky vybaveny podpěťovou spouští ve vypínači. To zabraňuje samočinnému nastartování v případě vypnutí v důsledku přerušení dodávky proudu, neúmyslného vytažení ze zásuvky, vadné pojistky atd.Přístroj lze znovu spustit zásadně jen stisknutím zeleného zapínače. Úmyslné přidržení resp. zablokování zapínače při chybějícím nulovém vodiči vede automaticky k výpadku spínače.

Je nutno dbát na směr otáčení (viz šipka na motoru) motoru, neboť chod ve špatném směru poškozuje olejové čerpadlo. V případě potřeby můžete směr otáčení změnit snadno sami přehozením měniče fází.

Produkty v akci

loading